Master Seminar: Voeding en landbouw geven het leven betekenis

Het derde master seminar dat het departement filosofie van Tilburg University organiseert. Ditmaal komt prof. dr. Michiel Korthals (WUR) spreken. Naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Goed eten zal prof. dr. Korthals komen vertellen over ‘Voeding en landbouw geven het leven betekenis‘. Zoals altijd zijn jullie van harte uitgenodigd om de lezing bij te wonen alsook die avond wat na te kletsen onder het genot van een drankje (waar dus voor gezorgd zal worden!) 

Voeding en landbouw geven het leven betekenis
In deze lezing en uitgebreider in  Goed Eten  betoogt Michiel Korthals dat voeding en landbouw het menselijk bestaan betekenis geven. Zonder eten geen verbeelding. Met voeding manifesteert zich de eenheid van lichaam en geest, stad en ommeland, natuur en cultuur, techniek en ethiek. Maar het zit niet mee, want het huidige voeding en landbouw regime ontneemt de burger via high tech food, junkfood en gemaksvoeding mogelijkheden om zelf te koken en met vrienden, boeren en buurtgenoten met verantwoorde gewassen aan de gang te gaan. De kloof tussen productie en consumptie brengt vervreemding teweeg bij consumenten en boeren. De dominante opvatting stelt dat je bezig houden met voeding kan worden vervangen door gemaksvoeding. De landbouw opvatting dat productie en kwantiteit centraal moeten staan correspondeert hiermee. Echter, cognitieve, normatieve en expressieve voedselvaardigheden zijn belangrijk voor een vitaal en goed leven. Ze dienen ondersteund te worden door maatschappelijke praktijken, waarin boeren-vaardigheden gestimuleerd worden.