ALV Bestuur 2020 – 2021

Beste Sapientjes,

Ondanks de omstandigheden rondom corona gaan we dit jaar weer stemmen op het nieuwe bestuur op de eerste ALV van het jaar! Daarnaast zal het nieuwe bestuur haar beleidsplan en haar begroting tonen aan de leden en zullen we afsluiten met een gezellige borrel, op anderhalve meter afstand.

We heten u daarom graag welkom op woensdag 9 september bij café de vos en de craen (Piusplein 2, Tilburg) Inloop vanaf 20:00, start vergadering 20:00. Hopelijk zien we jullie verschijnen.

Dear Sapi-members,

Despite the circumstances surrounding corona, we want to invite you to come vote for the new board at the first general member meeting of the year! In addition, the new board will show their policy plan and budget to the members and we will conclude with a drink, ofcourse with one and a half meters distance between eachother.

We would therefore like to welcome you on Wednesday 9 September at café de vos en de craen (Piusplein 2, Tilburg). Walk-in from 20:00, start meeting 20:00. We hope to see you there.