Martine Prange – Waarheidsspreken in tijden van ‘Post-Truth’

Sapi presenteert met grote trots de eerste lezing op onze nieuwe locatie; de her-opende Kunstmaan! Op deze feestelijke avond komt Martine Prange een lezing geven en daarna hopen we nog lang na te borrelen met jullie allemaal om zo onze nieuwe vaste locatie een spetterend begin te geven.

Titel: Waarheidsspreken in tijden van ‘Post-Truth’: Foucault, ‘parresia’ en populisme.

Abstract: In tijden van Post-Truth komt het Griekse begrip parresia steeds minder vaak voor. Met parresia bedoelden de Grieken “alles zeggen”; een begrip waarbij de spreker niets verbergt en zijn mening volledig en exact deelt met zijn publiek. Tijdens deze lezing neemt Martine Prange ons mee op het vervolg van haar inaugurele rede ‘In het theater van de waarheid’ om ons inzicht te geven in de relatie tussen waarheid en democratie.