Het natuurlandschap: De relatie tussen mens en wilde natuur

Kees Stoffelen, voor de meesten welbekend, zal ons een lezing geven over het onderwerp van zijn masterscriptie: de relatie tussen mens en de wilde natuur.

“Vrijwel iedereen zal een vorm van waardering hebben voor wilde natuur. En de laatste tijd zijn er steeds meer pogingen gedaan om wilde natuur te herintroduceren binnen het landschap. Projecten als Rewilding Europe laten hun invloed gelden binnen steeds grotere gebieden.

Dit roept de vraag op welke betekenis wilde natuur heeft voor mensen en hoe de waardering voor wilde natuur het best geduid kan worden.

Natuurlandschappen kennen veel verschillende waarderingen. Veel verschillende verhalen vertellen over verschillende betekenissen van dezelfde landschappen. Deze verscheidenheid maakt een antwoord op de bovengenoemde vraag lastig maar is ook de sleutel tot een alternatief en verreikend antwoord:

Een belangrijke betekenis van natuur ontwaart uit de relativiteit van alle betekenissen en waarderingen die wij aan haar toekennen.”