Arjen Kleinherenbrink – Wat is speculatief realisme? Een introductie in de stille wraak der dingen

Dinsdag 9 april in de Stemmingmakerij- LocHal

Speculatief realisme? Tijd voor filosofie!

Aanvang 19.30- gratis entree

Waarom bestaan we? Wat is de zin van het leven? Hoe moeten we andere mensen nu eigenlijk behandelen? Filosofische vragen genoeg! Nu gaan we deze vragen nog niet (proberen te) beantwoorden, maar we maken daarmee wel een start: het is tijd voor filosofie!

Sapientia Ludenda en de Kennismakerij organiseren op 9 april een lezing over speculatief realisme door Arjen Kleinherenbrink in de nieuwe LocHal.

Wat is speculatief realisme? – Een introductie in de stille wraak der dingen

Continentale filosofie heeft in de 21e eeuw een onverwachte wending genomen. In de afgelopen vijftien jaar zijn er twee populaire genres ontstaan – respectievelijk het nieuw materialisme en het speculatief realisme – waarin het systematisch doorgronden van de aard en invloed van objecten opnieuw prioriteit heeft.

Dat klinkt op het eerste gezicht niet bijzonder schokkend, maar bedenk dat deze inzet een fikse breuk met de algehele toon van 20e -eeuwse filosofie impliceert. Die stond immers vaker wel dan niet in het teken van het reduceren vrijwel alle objecten tot passieve effecten van bijvoorbeeld taal, macht, subjectieve ervaring, ideologie of een fysieke microwereld.

Deze lezing introduceert een aantal denkers die met het speculatief realisme geassocieerd worden. Zij vatten de bovengenoemde reductionistische neigingen van hun filosofische voorgangers samen onder de noemer correlationisme. We zullen zien hoe zij afscheid nemen van dit correlationisme en nieuwe manieren ontwerpen om het ‘grote buiten’ opnieuw een serieus onderwerp van filosofisch onderzoek te maken.

Arjen Kleinherenbrink (1984) is filosoof aan de Radboud Universiteit en specialiseert zich in de metafysica en wijsgerige antropologie. Vanuit die disciplines onderzoekt hij de verhoudingen tussen mens, ecologie en technologie. Hij schrijft filosofische essays en boeken en geeft lezingen voor uiteenlopend publiek. Alles is een machine (2017) is zijn eerste boek.

Sapientia Ludenda is de studievereniging filosofie te Tilburg. Door het jaar heen organiseren wij een groot aantal evenementen met een filosofisch karakter. We bieden filosofiestudenten de mogelijkheid meer uit hun studie te halen en iedereen die in filosofie geïnteresseerd is de kans om op een laagdrempelige manier in contact te komen met de grote vragen uit de filosofie.

Dinsdag 9 april LocHal Stemmingmakerij

Aanvang 19.30- einde 21.00

Gratis entree